తరతరాలుగా వస్తున్న పౌరుషం, తరగని రాజసం, మంచితనం, అందం, ధైర్యం, సౌర్యం,సాహసం అనే అంశాలకు చిహ్నం మన రాజుల సూర్యవంశం.....

 సూర్యవంశ ప్రతిష్టను ఎల్లప్పుడూ కాపాడే క్షత్రియ సార్వభౌములకు సుస్వాగతం..............

Please publish modules in offcanvas position.